HOME OVER CONTACT
 
COACHING
LOOPBAANADVISERING
OUTPLACEMENT
TRAINING
INTERIM OPDRACHTEN
 

Training

Training Sollicitatietechnieken en Netwerken

Resultaat
Gedurende het trainingstraject ontwikkelt de deelnemer zich tot een competente baanzoeker en netwerker wat leidt tot een nieuwe baan!

Inhoud
Tijdens deze training, die in company kan worden uitgevoerd, werken we in 4 dagdelen aan het verbeteren van de sollicitatievaardigheden. De deelnemers zijn vooral praktisch bezig aan de hand van concrete en reële sollicitatiesituaties. Uiteraard worden ook de schriftelijke, telefonische en persoonlijke presentatietechnieken verbeterd. Actuele sollicitaties vormen het oefenmateriaal in dit intensieve traject.

Thema's

•  Het formuleren van een persoonlijke doelstelling
•  Het analyseren van vacatures
•  Het opstellen van een goed cv
•  Het schrijven van een effectieve sollicitatiebrief
•  Het voeren van een gericht sollicitatiegesprek
•  Het leren opbouwen van een netwerkTraining Loopbaanplanning

Resultaat
Deelnemers zijn zich meer bewust van de eigen verantwoordelijkheid in hun loopbaanontwikkeling. Na de training zijn de deelnemers in staat een loopbaanplan te maken.

Inhoud
Het betreft hier een training van 4 dagdelen die in company kan worden uitgevoerd. Plenaire sessies, individuele voorbereidende activiteiten van deelnemers en uitwisseling van ervaringen  wisselen elkaar af. De training ‘loopbaanplanning’ kan ingezet worden als onderdeel bij talentmanagement, levensfasegericht personeelsbeleid of trajecten rond het persoonlijk ontwikkelings plan (POP).

Thema's

•  Zelfonderzoek: zelfbeoordeling van sterkte/zwakte, drijfveren, affiniteiten en functioneren
•  Omgeving- en organisatieonderzoek: in kaart brengen van loopbaanrichtingen en mogelijkheden binnen de eigen organisatie
•  Loopbaanplanning: stellen van loopbaan- en ontwikkelingsdoelen en het maken van een loopbaanplan

Terugkoppeling
Deelnemers maken aan het einde van de training een concreet en evalueerbaar loopbaanplan dat als uitgangspunt kan dienen voor een loopbaangesprek met de leidinggevende. Op aanvraag kan ‘individuele loopbaancoaching’ als vervolgtraject worden ingezet.Training Kernkwaliteiten

Resultaat
De deelnemer krijgt meer zicht op zijn kernkwaliteiten, zijn valkuilen, zijn uitdagingen en zijn allergieën. De training helpt inzicht te geven in de krachten die de kernkwaliteiten versluieren. De deelnemer leert om zijn aandachtspunten ofwel uitdagingen te benoemen om zodoende de kernkwaliteiten optimaal naar voren te laten komen.

Doelen

•  Kunnen benoemen van een aantal kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën
•  Bewustwording van de invloed van het gedrag op de kernkwaliteit
•  Een realistische kijk krijgen op eigen ‘kunnen’


Inhoud
De training is verdeeld over 2 dagdelen en kan in company worden uitgevoerd. Aandacht wordt besteed aan de theorie van het kernkwadrant en de kernkwaliteiten. Vervolgens wordt geoefend met het maken en inzichtelijk krijgen van de eigen kernkwadranten.

Met name geschikt in loopbaantrajecten en bij verbetering in de samenwerking van teamleden.
 
 
 
Copyright © 2007 - De Koning Consultancy | <ontwerp + realisatie> PrimaLabel