HOME OVER CONTACT
 
COACHING
LOOPBAANADVISERING
OUTPLACEMENT
TRAINING
INTERIM OPDRACHTEN
 

De Koning Consultancy

•  U heeft te maken met boventalligheid waardoor gedwongen ontslag onontkoombaar is
•  U heeft een medewerker die zich niet meer kan verbinden aan de uit te voeren werkzaamheden en waarvoor interne herplaatsing niet mogelijk is
•  U wilt een medewerker ondersteunen bij het verlaten van uw organisatie

Resultaat
De kandidaat heeft een nieuwe baan gevonden of is in staat deze te vinden. Het zelfinzicht en het beroepsprofiel zijn in kaart gebracht en het zoekprofiel is opgesteld. Vaardigheden in netwerken en solliciteren zijn ontwikkeld.Inhoud
Verandering van werkkring, oftewel outplacement, is een individueel programma dat wordt afgestemd op de situatie van de kandidaat.

Gestart wordt met verwerking: het afscheid nemen van ‘de oude’ functie.

In de gesprekken komen aan bod:

•  Het onderzoeken van de kwaliteiten, interesses, vaardigheden, persoonlijkheid en drijfveren (de zelfanalyse). Belangrijk in deze fase is het herstel van zelfvertrouwen.
•  Het onderzoeken van functies en organisaties die aansluiten bij de kwaliteiten, vaardigheden en interesses van de kandidaat.
•  Het leren opbouwen van een netwerk.
•  Het opstellen van een curriculum vitae, het maken van een sollicitatiebrief en het oefenen van het sollicitatiegesprek, waarbij aandacht wordt besteed aan de lichaamshouding, de expressie en de communicatie.
•  Na aanvaarding van een nieuwe baan wordt tijdelijk coaching geboden.

Ieder kwartaal ontvangt de opdrachtgever een voortgangsrapportage met de behaalde resultaten.

Opzet
Vooraf aan de begeleiding wordt kosteloos en vrijblijvend een kennismakingsgesprek gevoerd met zowel de opdrachtgever als de kandidaat waarbij verwachtingen worden afgestemd om tot een gezamenlijke doelstelling te komen.

Vervolgens:
1. Intakegesprek met de kandidaat
2. Vaststellen van doelen en afspraken
3. Begeleiding:
•  Tijd: gemiddeld 1 à 1,5 uur per gesprek
•  Duur van de begeleiding: afhankelijk van de werkervaring en perspectieven van de kandidaat. Gemiddeld tussen de 6 en 12 maanden
4. Evaluatie / eindgesprek
 
 
 
Copyright © 2007 - De Koning Consultancy | <ontwerp + realisatie> PrimaLabel