HOME OVER CONTACT
 
COACHING
LOOPBAANADVISERING
OUTPLACEMENT
TRAINING
INTERIM OPDRACHTEN
 

Loopbaanadvisering

•  U wilt uw medewerker(s) na laten denken over een volgende, passende loopbaanstap
•  U wilt uw medewerker(s) oriëntatie bieden op nieuwe loopbaandoelen
•  U wilt uw medewerker(s) effectief, gezond en met meer plezier laten functioneren

Resultaat
Na afloop van het traject is de kandidaat in staat de loopbaan verder vorm te geven. Zij leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de loopbaankeuze en de verdere persoonlijke ontwikkeling. Het loopbaanperspectief is duidelijk, realistisch en uitvoerbaar.Inhoud
Bij loopbaanoriëntatie onderzoekt de kandidaat eigen kwaliteiten, interesses, drijfveren en voorkeuren in gedrag, werk en werkomgeving.

Opzet
1. Intakegesprek
2. Doelen vaststellen
3. Loopbaanbegeleiding:
    • Tijd: max. 1,5 uur per gesprek
    • Gemiddeld: 8 gesprekken
    • Doorlooptijd: 4 maanden
4. Evaluatie / eindgesprek
 
 
 
Copyright © 2007 - De Koning Consultancy | <ontwerp + realisatie> PrimaLabel